STUDENTEN DANSVERENIGINGEN

Nederland kent een zeer actief circuit van studentendansverenigingen (SDVs). De SDVs organiseren lessen, gezelligheidsavonden en dansfeesten. Kenmerkend is de jaarlijks wisselende bezetting van bestuur en commissies van deze verenigingen. De SDVs hebben over het algemeen een professioneel bestuur, zijn democratisch georganiseerd - studenten hebben inspraak en zeggenschap - en weten steeds meer dansers aan zich te binden. Het lidmaatschap is niet al te duur en vaak hebben ze goede deals met dansscholen en danswinkels. Er is een sterke samenwerking tussen de SDVs, die elkaar 'zusterverenigingen' noemen.

Sommige SDVs organiseren gezelligheidswedstrijden of teammatches. Daarnaast wordt er elk jaar uitgekeken naar het Nederlands Toernooi voor Dansende Studenten (NTDS). Dit laagdrempelige toernooi duurt een weekend en wordt traditioneel op vrijdagavond geopend met een blind date-avond voor dansers die nog geen partner hebben. De organisatie van het NTDS rouleert over de SDVs en vaak wordt het evenement in een tijdelijke stichting gegoten. Om de informatieoverdracht en de inschrijvingen soepel te laten verlopen, is er in elke vereniging een teamcaptain aangesteld. Ook de betaling voor deelname loopt via de SDVs. NTDS houdt rekening met studenten met een klein budget. Die kunnen door vrijwilligersklussen gratis bij het evenement zijn, inclusief eten, drinken en slapen (maar niet deelnemen). Ook voor niet-studenten is er een optie om mee te doen.

Eenzelfde samenwerking is er op Europees niveau. Twee keer per jaar wordt er een European Tournament for Dancing Students (ETDS) georganiseerd, telkens door een andere SDV. Theoretisch kunnen er teams uit heel Europa deelnemen. Vooralsnog zijn het vooral Duitse en Nederlandse SDVs die het ETDS organiseren en studententeams afvaardigen. Zo'n 500 studentendansers uit verschillende Europese landen nemen deel. Het aantal dansparen neemt jaarlijks toe. Er is veel aandacht voor de sociale kant van dansen. Ook hier is het mogelijk om met een blind date-danspartner deel te nemen. Er is een aparte breedtesportklasse, waar je ook aan kunt deelnemen als je weinig danslessen hebt gehad. Net zoals bij het NTDS loopt aanmelding via de teamcaptains van de SDVs.

 • Amsterdam, SDV AmsterDance - De Studentendansvereniging AmsterDance is opgericht in 2012. De vereniging heeft 8 commissies, waaronder de KnuffelCupCie die jaarlijks een laagdrempelige wedstrijd organiseert. De WedstrijdCie ondersteunt gevorderde leden die wedstrijden willen gaan dansen.
 • Delft, DSDA Blue Suede Shoes - De Delft Student Dance Association Blue Suede Shoes bestaat sinds 2016. Deze jonge vereniging heeft nog geen uitgebreide organisatiestructuur. De activiteiten zijn vooral gericht op gezelligheid.
 • Eindhoven, ESDV Footloose - De Eindhovense Studentendansvereniging Footloose is opgericht in 1990. De vereniging heeft 17 commissies die activiteiten organiseren. Eén ervan is de Wedstrijdcommissie, die o.a. samenwerkt met de Brabantse Danssport Organisatie (BRADO).
 • Groningen, SSV The Blue Toes - De Studenten Stijldansvereniging The Blue Toes is opgericht in 1998. De vereniging kent 10 commissies en een wedstrijdcoördinator, die verantwoordelijk is voor de banden met andere dansbonden (NADB, WDC Dutch Amateur League). Jaarlijks houdt de vereniging een teammatch.
 • Leiden, SDA Leidance - De Student Dance Association Leidance bestaat sinds 2014. Er zijn 4 commissies actief, die vooral sociale activiteiten organiseren in aanvulling op het dansaanbod van het University Sports Centre (USC) Leiden.
 • Maastricht, MSDV Let's Dance - De Maastrichtse Studentendansvereniging Let's Dance is opgericht in 2001. De vereniging heeft 3 commissies. Het organiseren van danslessen is de uitgebreidste activiteit van de vereniging.
 • Nijmegen, SDVN Dance Fever - De Studenten Dans Vereniging Nijmegen is opgericht in 2005 en heeft meer dan 350 dansende leden. De vereniging heeft 11 commissies die activiteiten organiseren, waaronder een jaarlijkse teammatch.
 • Rotterdam, Erasmus Dance Society (EDS) - De Erasmus Dance Society bestaat sinds 1990 en heeft meer dan 250 leden. Kernactiviteiten zijn het organiseren van danslessen en sociale dansactiviteiten daaromheen.
 • Twente, DSV 4 happy feet - De Drienerlose Stijldans Vereniging 4 happy feet is opgericht in 1994. De vereniging kent 9 commissies, waaronder een teammatchcommissie en een commissie die het Open Drienerloos Kampioenschap organiseert.
 • Utrecht, USDV U Dance - De Utrechtse Studentendansvereniging U Dance bestaat sinds 2009. Er zijn 6 commissies actief. De vereniging richt zich vooral op het organiseren van danslessen en sociale dansactiviteiten.
 • Wageningen, WuBDA - De Wageningen Ballroom Dance Association is opgericht in 2012. Er zijn twee actieve commissies, de Activiteitencommissie en de Galacommissie. De vereniging richt zich op danslessen en workshops.