LANDELIJKE WEDSTRIJDORGANISATIES

In Nederland zijn er twee grote nationale circuits voor stijldansen die elkaar beconcurreren, net zoals op wereldniveau. Dat zijn de NADB (Nederlandse Algemene Danssport Bond) en de WDC Dutch AL/PL (World Dance Council Dutch Amateur & Professional League), een label van de NBD (Nederlandse Bond van Dansleraren) waaronder enkele kleinere dansbonden samenwerken. Die concurrentie vindt vooral plaats tussen hun wedstrijdcircuits, maar het werkt ook door naar beginnende dansers die helemaal niet met wedstrijden bezig zijn. Een bijzonder feit is dat deze verdeeldheid er toe leidt dat er vier Nederlands Kampioenen zijn bij de wedstrijden voor amateurs en twee bij de professionele dansers. Dat is inderdaad iets dat eigenlijk niet uit te leggen valt. Op Wikipedia tref je een beschrijving van de historie van danssport in Nederland. Hieronder zijn de verschillende organisaties uitgelegd. Vraag je je af: kan dat nu allemaal niet wat simpeler? Ja, dat kan zeker. Maar het vraagt tijd, wil en moed van de betrokken bestuurders om de redenen te overwinnen die tot deze versplintering geleid hebben. Laat je er niet door uit het veld slaan, en kies de dansschool en stroming waar je je prettig bij voelt. Je kunt als danser altijd overstappen.

  • NADB - De Nederlandse Algemene Danssport Bond (NADB) is het Nederlandse lid van de World DanceSport Federation (WDSF) en bestaat sinds 1967. De NADB is daarnaast lid van het Nederlands Olympisch Comité (NOC*NSF), waarmee de NADB erkend is als de vertegenwoordiger van danssport in Nederland, ook voor enkele dansorganisaties voor andere danssportvormen, waaronder Streetdance, Rock & Roll, Twirlen, Countrydans en dansen met een beperking. NOC*NSF oefent al jaren druk uit op de NADB om samenwerking te zoeken met andere dansvormen en deze ook te vertegenwoordigen. Ondanks diverse pogingen is dat tot op heden beperkt succesvol. De voornaamste rol die de NADB speelt is het ondersteunen van een nationaal wedstrijdcircuit van 15 tot 20 jaarlijkse danswedstrijden voor stijldansen door amateurs. Daarnaast is de NADB de enige nationale bond die ook wedstrijden faciliteert voor formatiedansers (8 stijldansparen die een themakür dansen) en showdance (expressieve vorm van stijldansen Standaard of Latin American). Inschrijven voor de wedstrijden loopt via de NADB-website. De NADB beoogt ook 'social dancers' aan zich te binden. Na eerst uitsluitend een organisatie van dansscholen te zijn zit de NADB sinds 2015 democratisch in elkaar, met als hoogste orgaan de Bondsraad. Het is niet langer meer nodig dat dansers 'voor een dansschool of danstrainer uitkomen' bij een wedstrijd. Dansers kunnen zelf direct voor wedstrijden inschrijven. Er is gelijkwaardige inspraak en zeggenschap voor dansers en dansleraren die lid zijn; alleen voor verenigingen die lid zijn geldt dit niet. De bond heeft 9 actieve commissies, waaronder een Reglementscommissie, een Topsportcommissie, een AtletenCommissie en een Commissie Sportparticipatie. De NADB volgt de aanpak en regels van de WDSF en NOC*NSF, waaronder de principes van Goed Sportbestuur. Samenwerkingspartners op stijldansgebied zijn de andere nationale danswedstrijdenbonden NVAD en de NDO, waarover hieronder meer. Sinds 2012 kent de NADB, in navolging van de WDSF, een Professional Division (NADB PD), voor een kleine groep professionele dansers. De NADB levert voor amateurs en professionals voor alle wedstrijden een wedstrijdsecretariaat en organiseert een Nederlands Kampioenschap. Zowel bij de amateurs als bij de professionals is er een Nederlands Kampioen. Net zoals in het internationale circuit is het niveauverschil tussen amateur en professionele dansers gering. Daarnaast kent de NADB zes zelfstandige regio-wedstrijdorganisaties (zie: regionaal danscircuit). De NADB is vooral sterk in het wedstrijdcircuit en minder in het bieden van diensten aan beginnende dansers. De NADB leidt zelf juryleden op, maar - met enige bijscholing - worden ook diploma's van enkele andere organisaties erkend. De NADB doet veel voor dansers, zoals goed sportbestuur, ondersteuning bij uitzending en dansontwikkeling, het bijhouden van uitslagen- en rankinglijsten, trainen van juryleden op de allernieuwste jureringssystemen, techniekverbetering door basisdansen met een beperkt aantal figuren, tegengaan van belangenverstrengeling en het ontwikkelen van sportparticipatie.
  • WDC Dutch AL/PL - De World Dance Council Dutch Amateur League (WDC Dutch AL) is een label waaronder sinds 2012 enkele dansorganisaties commercieel samenwerken. Zij organiseren jaarlijks 6 tot 10 nationale wedstrijden voor amateurs die dit gezamenlijke label dragen. De WDC Dutch AL is geen zelfstandige organisatie en kent geen eigen bestuur. De huidige drijvende krachten zijn de bestuurders van de Nederlandse Bond voor Dansleraren (NBD, ook werkend onder de naam Dance Masters) en dhr. Fred Bijster, organisator van internationale danswedstrijden en bestuurder bij de World Dance Council. Samenwerkingspartners zijn de NDO en de NVAD, waarover hieronder meer, en de regio-organisaties DMN en ZWN. Het doel is om vooral gezellige wedstrijden te organiseren. De website suggereert dat dansers centraal staan. Desondanks kent de WDC Dutch AL geen eigen budget, democratisch gekozen bestuur of inspraak van dansers. Dansers kunnen geen lid worden en hebben geen zeggenschap. Inschrijving voor de wedstrijden loopt via de website. De WDC Dutch AL biedt verder geen ondersteuning voor de ontwikkeling van dansers, behalve workshops onder het label 'Dance Masters Sport', waarmee voor EUR 150 per jaar internationale WDC-coryfeeën naar Nederland worden gehaald. Er is geen binding met de Olympische beweging of met internationale organisaties. Onder het label WDC Dutch AL worden de slogans 'freedom to dance' en 'true love for dance' gehuldigd, waarmee mogelijk bedoeld wordt dat je je niet gehinderd moet voelen om aan de WDC Dutch AL competities deel te nemen. De WDC Dutch Professional League (WDC Dutch PL), ook een label van de NBD, bestaat sinds 2016 en komt voort uit de Vereniging van Beroeps Danssport (VBD). Aan de wedstrijden onder dit label neemt een kleine groep professionele dansers deel. Ook zij hebben geen formele inspraak of zeggenschap, echter soms wel weer via hun lidmaatschap van de NBD, wanneer zij ook dansleraar zijn. Ook de WDC Dutch AL/PL kent een Nederlands kampioen bij de amateurs en bij de professionals. Juryleden komen uitsluitend uit de kring van de WDC en de NBD. De grote kracht van de WDC Dutch AL/PL zit in het slim koppelen van labels, marketing - onder meer via de NBD dansscholen - en het bieden van een zichtbaar platform voor professionals. Daarnaast kennen de wedstrijden een lage instapdrempel. Gezelligheid, grote namen uit de danswereld en het showelement staan centraal.
  • NVAD - De Nederlandse Vereniging voor Amateur Danssport (NVAD) is een kleinere bond voor landelijke danswedstrijden, jaarlijks ongeveer 15. De bond is de op één-na-grootste danswedstrijdenbond, na de NADB. In tegenstelling tot wat de naam suggereert, zijn de leden de dansscholen die de NVAD opgezet hebben. De NVAD is niet internationaal aangesloten en organiseert alleen wedstrijden boven de rivieren, vooral voor dansers van de dansscholen die lid zijn van de NVAD. Dansers kunnen niet lid worden, hebben geen zeggenschap en kunnen alleen via hun dansschool inschrijven voor wedstrijden. Wel is het mogelijk voor dansers om als bestuurslid gekozen te worden, al is het niet duidelijk welke procedure hiervoor gevolgd moet worden. Ook is er sinds 1996 een adviserende amateurcommissie, waar teamcaptains in zitten die door de dansscholen zijn aangewezen. De statuten van de NVAD zijn niet publiek beschikbaar. De NVAD heeft een eigen wedstrijdsecretariaat. Het wedstrijdreglement kent een geschillenregeling, waarbij het bestuur beslist. Ook de NVAD organiseert een Nederlands Kampioenschap voor amateurs. Samenwerkingspartners van de NVAD zijn de NADB, de WDC Dutch AL en de NDO. Tussen 2012 en 2015 heeft de NVAD enkele wedstrijden onder het label WDC Dutch AL georganiseerd. De NVAD is enigszins bezig met vernieuwing, waaronder het organiseren van competitie in basisdansen, gericht op techniekontwikkeling. Via de aangesloten dansscholen zorgt de NVAD dat wedstrijden toegankelijk zijn voor beginnende dansers. Bij de NVAD staan gezelligheid en gezonde competitie centraal.
  • NDO - De Nederlandse Danssport Organisatie (NDO) bestaat sinds 1969 en en is qua grootte de derde danswedstrijdenbond van Nederland, na jarenlang de tweede plaats te hebben bekleed. De NDO ondersteunt een nationaal wedstrijdcircuit van ongeveer 15 jaarlijkse danswedstrijden voor stijldansen door amateurs. Sinds 2012 worden jaarlijks enkele NDO-wedstrijden onder het label WDC Dutch Amateur League georganiseerd. Zelf is de NDO niet internationaal aangesloten. Na eerst uitsluitend een organisatie van dansscholen te zijn, kent de NDO tegenwoordig dansscholen, dansleraren, dansersverenigingen en dansers als leden. Dansers mogen alleen lid worden, als ze namens een dansleraar, dansschool of dansersvereniging aan NDO-wedstrijden deelnemen. Inschrijven voor wedstrijden kan via de website. Niet-leden van de NDO kunnen deelnemen aan enkele 'open' wedstrijden die door de NDO georganiseerd worden. Er is geen sprake van gelijkwaardige inspraak en zeggenschap voor dansers. Er mag maximaal één danser in het bestuur zitten en dansers hebben geen toegang tot de algemene ledenvergadering. Wel worden er sinds 2014 aparte adviserende vergaderingen voor dansers georganiseerd, waar overigens het bestuur dan weer stemrecht in heeft. Kenmerkend is dat de NDO veel wedstrijden zelf organiseert, inclusief een Nederlands Kampioenschap voor amateurs. De NDO heeft een professioneel wedstrijdsecretariaat. Ook kent het NDO-wedstrijdreglement een geschillenregeling, die overigens wel via de dansleraar loopt. Samenwerkingspartners zijn de NADB, de WDC Dutch AL en de NVAD. De NDO houdt zich tot op zekere hoogte bezig met vernieuwing, zoals het introduceren van basisdansen gericht op techniekontwikkeling. Via de aangesloten dansscholen zorgt de NDO dat wedstrijden toegankelijk zijn voor beginnende dansers. Bij de NDO staan gezelligheid en betaalbaarheid centraal.
©2019 Dans.nl
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin