INTERNATIONAAL DANSCIRCUIT

Twee wereldspelers

Er zijn op wereldschaal twee dansbonden voor stijldansen: de WDSF (World DanceSport Federation, lid van het Internationaal Olympisch Comité IOC), en de WDC (World Dance Council Ltd). De belangrijkste verschillen tussen de organisaties zijn:

WDSF - De World DanceSport Federation (WDSF) is een internationale niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk, gesticht in 1957, gevestigd in Zwitserland (Lausanne), lid van IOC, democratisch georganiseerd met inspraak en zeggenschap van dansers. Het IOC ziet de WDSF ook als aanspreekpunt voor enkele andere dansvormen. Sinds 1995 kent de WDSF daartoe associatieleden, zoals de World Rock 'n Roll Confederatie en de International Federation of Cheerleading. De WDSF is als vertegenwoordiger voor de danssport lid van de Global Association of International Sports Federations (GAISF, onderdeel van de Sport Accord Conferentie), de Association of the IOC Recognised International Sport Federations (ARISF) en de International World Games Association (IWGA). De leden van de WDSF zijn de nationale dansbonden, die aangesloten zijn bij de nationale Olympische Comités. Het Nederlandse lid van de WDSF is de Nederlandse Algemene Danssport Bond (NADB). Er zitten drie Nederlanders in een officieel orgaan van de WDSF: dhr. René Ewals is voor senioren dansers lid van de AtletenCommissie, mw. dr. Ineke Krijns is voorzitter van de Anti-doping Commissie, dhr. Jeffrey van Meerkerk is lid van het subcomité voor Sportbeleidsontwikkeling van de Sport Commissie en dhr. Cor van der Stroet is voorzitter van de Juryleden Commissie. De primaire activiteit van de WDSF is het ondersteunen van amateurcompetities op wereldniveau, inclusief wereld- en continentale kampioenschappen. De WDSF heeft in 2010 een sectie met wedstrijden voor professionele dansers opgezet, de WDSF Professional Division (WDSF PD). De WDSF PD kan onder de WDSF zelf richting bepalen en heeft een eigen ledenvergadering, afgevaardigd uit de ledenlanden. De WDSF kent wereldkampioenen in beide divisies (amateurs en professionals). Traditioneel is het belangrijkste verschil dat professionals hun brood verdienen met dansen, maar het niveau is in beide gevallen erg hoog. En aangezien steeds meer amateurs ook lesgeven, is het verschil behoorlijk aan het vervagen. De WDSF onderwerpt zich aan alle internationale sportregelgeving (inclusief anti-doping) en is onderdeel van de Olympische Beweging. Bij de WDSF wordt dans gezien als sport en als kunstvorm. De WDSF besteedt aandacht aan de dansers en is veel bezig met innovatie in de dans, o.a. met doorontwikkeling van het jureringssysteem, vernieuwing in danstechniek via de 'WDSF DanceSport Academy' en YouTube lesvideo's.

WDC - De World Dance Council (WDC) is een bedrijf met beperkte aansprakelijkheid (Ltd) dat internationaal opereert, gesticht in 1950 in het Verenigd Koninkrijk, beperkt democratisch georganiseerd en zonder zeggenschap van dansers. De WDC kent, ondanks de bedrijfsvorm, een Council en een Board of Directors. De 'leden' van de Council van de WDC zijn nationale danslerarenorganisaties; de bestuurders zijn vaak doorgestroomde professionele dansers, bekende namen die hun brood verdienen met jureren en het organiseren van danswedstrijden. Het Nederlandse lid van de WDC Council is de Nederlandse Bond van Dansleraren (NBD). In de Board of Directors zit één Nederlander, de heer Fred Bijster, organisator van internationale danswedstrijden in Nederland. De primaire activiteit van de WDC is het ondersteunen van competities voor professionele dansers op wereldniveau, inclusief wereldkampioenschappen. Daarnaast richt de WDC zich op kleinschalige sociale competities tussen dansscholen. De WDC heeft, formeel in 2017, een sectie opgezet voor amateurwedstrijden, de WDC Amateur League (WDC AL). De WDC AL kent geen eigen bestuur of inspraak van dansers. Ook de WDC heeft wereldkampioenen in beide divisies (amateurs en professionals). De WDC kent een anti-doping programma, waarbij een samenwerking is aangegaan met WADA, het wereld anti-doping agentschap. De informatie hierover op de WDC-website is gedateerd. Bij de WDC Amateur League is het zichtbare beleid beperkt tot een zin in het wedstrijdreglement dat doping verboden is. Ook de WDC kent een 'Education Department' dat webinars en lesvideo's verzorgt. Doordat veel professionals die lesgeven van oudsher bij de WDC zitten en onder de juryleden grote namen van weleer zijn, weet de WDC aardig wat amateurs aan te trekken. Daarnaast benadrukt de WDC dat dansen vooral een kunstvorm is en huldigt de organisatie een principe genaamd 'freedom to dance', waarmee wellicht bedoeld wordt dat je niet moet schromen om aan WDC-competities deel te nemen. De documenten met regelgeving zijn kort. De WDC publiceert weinig over de dansers die deelnemen, zo zijn er nauwelijks fotogallery's te vinden. Traditioneel is de WDC erg sterk in branding en marketing.

Meer weten over de historie tussen beide organisaties? Check de Ballroomguide.


©2019 Dans.nl
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin